Wat zijn open-hart-cirkels?

Met open-hart-cirkels willen we een kans bieden aan het herstellen en verstevigen van een liefdevolle verbondenheid

Als het leven ons treft.

Re-Member vzw kijkt naar een (psychische of andere) crisis vanuit een hoopvolle visie. Een crisis is een veranderlijk iets: vandaag is het zo, morgen kan het anders zijn. We geloven dat crisissen bij het leven horen, ons allemaal overkomen en dat je de crisis ook als kans kan zien.

Iemand die psychisch kwetsbaar is, voelt zich vaak alleen. Toch zien we dat deze situatie het hele gezin en zelfs alle mensen rond deze persoon diep raakt. Zo’n crisis voor velen vraagt om een verbindend liefdevol antwoord. Met open-hart-cirkels willen we een kans bieden om dit bespreekbaar te maken .

Een open-hart-cirkel is een ontmoeting waarin we mensen uitnodigen om hun hart voor elkaar te openen en te spreken over dat wat echt telt. We zoeken samen naar woorden om taal te geven aan zaken die nooit eerder zijn uitgesproken. Angst, liefde, verdriet en verlangens worden geuit en beluisterd.

Deze samen deze weg naar het hart te gaan, creëren we verbinding en ruimte voor verandering. We zoeken samen naar wat ieders verantwoordelijkheid en engagement kan zijn.

'Er is geen schaduw groter dan haar licht'

Hoe verloopt een open-hart-cirkel?

Na een voorbereidend gesprek met de persoon die de vraag stelt, ontvangen we de mensen in een warme, veilige omgeving en laten hen plaats nemen in een cirkel.

De open-hart-cirkel wordt door 2 mensen begeleid volgens een vaste structuur: starten met een opener, die ieders hart openstelt, het middenstuk waar we onze harten met elkaar laten spreken en afsluiten met een erkenning voor ieders ervaring en bedanking..

‘Alleen met het hart kan je goed zien. Het wezenlijke is onzichtbaar voor de ogen, zegt de vos aan de kleine prins’

Wie kan een open-hart-cirkel aanvragen?

Iedereen die geraakt wordt door de situatie, kan een open-hart-cirkel aanvragen. Dit kan de persoon in crisis zijn, maar ook familie of vrienden. Degene die de open-hart-cirkel aanvraagt, nodigt de personen die ook geraakt zijn uit om deel te nemen.

Wanneer een aanmelding gebeurt door een hulpverlener zal hij of zij gevraagd worden om het gezin uit te nodigen zelf contact met ons op te nemen.

Een open-hart-cirkel aanvragen?