Inspirerende boeken

Vzw Re-Member kon, gelukkig, voortbouwen op heel wat inspirerende, liefdevolle taal van andere auteurs. We delen met jullie, met veel plezier, onze voornaamste inspiratiebronnen!

Bakx, G. (2011), De strategie van het geluk, Witsand uitgevers 

Macy, J., Johnstone, C. (2016), Actieve hoop. Hoe de chaos onder ogen zien zonder gek te worden, Waerbeke Milinda uitgevers 

Beheydt, G., Masschelein, J., Arendt, H. (1994), Tussen verleden en toekomst. Vier oefeningen in politiek denken, Leuven Garant

Brown, B. (2013), De kracht van kwetsbaarheid, Lev.

Brown, B. (2018), Verlangen naar verbinding, Lev.

De Graef, P. (2015), Just Talking (video), https://youtu.be/yIPa_ZyP-z4

 Leijssen,  M. (2013), Leven vanuit  liefde. een pad naar existentieel welzijn, Lannoo 

Deklerck, J. (2007), De levensstroom, naar nieuwe wegen in de jeugdhulp, in Christiaens, J., Criminologie: tussen kritiek en realisme, Liber amicorum Christian Eliaerts, Brussel  VUBPress, p. 127-142         .                 

Devos, R. (2010), Waarheid spreken in politiek, onderwijs en vriendschap, Antwerpen, Garant 

Evan, J. (2013), Filosofie voor het leven en andere gevaarlijke situaties, ten Have

Frankl, V. (2011), De zin van het bestaan, Donker B.V. Uitgeversmaatschappij Ad.

Goedseels, E. (2021), Anders omgaan met jongeren en jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid, een exploratief onderzoek in opdracht van agentschap Opgroeien en vzw Re-Member

Ligand, (2014) Samen Wijs! Herstelgericht werken op school, Acco 

Tomlinson, K., Borges P. (2017), Crazywise (film), https://centrumpuur.nl/inspiratievideos/

Van Craen, W. (2001), Van een ontwrichtende eenvoud. Dierbare momenten van 77 mensen, Roularta

Vandamme, K. (2002), Contextproject ‘Ecologisering van mens- en wereldbeeld, masterproef  

Vandamme, W. (2012), Herstellend handelen in onderwijs: een kans tot ontmoeting, in Declerck, J., Een veelkleurig verhaal van probleemgedrag in het onderwijs, Acco Leuven

Vandamme, W.,  Bourgeois, S. (2009),  Positieve heroriëntering: een zoektocht naar eigen kracht en die van de context, gedeponeerde cursus bij de nationale bibliotheek van België

Vandamme, W., Bourgeois, S. (2004), Contextuele methodiek. Werken vanuit de leefomgeving, Kluwer Mechelen

Vandamme, W.,  Moderator van Hergo’s op school en de hulpverlening, www.ligand.be

Vandamme, W. (2017),  opleiding ‘Positieve herorientering’, Ligand en De Instroom

Vandekerckhove, B. (2018), De smaak van stilte, ten Have 

Van Riet, N., Wouters, H. (2013), Casemanagement, Koninklijke Van Gorcum B.V.

Walgraeve, L., Vettenburg; N., Van Welzenis, I. (2002),  Een theorie over systematische delinquentie, in ‘Van kattenkwaad en erger’, Garant