Visie

Vzw Re-member gelooft…

…dat een liefdevolle aanwezigheid vanuit warmte, hartelijkheid en rust heel belangrijk is wanneer iemand worstelt in het leven, op zoek is naar zijn/haar plaats in de wereld. We openen ons hart om te luisteren naar de pijn en het verlangen van de persoon en stellen onszelf hierin mee kwetsbaar op. Wij zijn geen experts…

…dat je een psychisch probleem niet alleen kan dragen. We gaan samen, met de hele familie en iedereen die erdoor geraakt wordt op zoek naar antwoorden. Het gaat erover samen met je geliefden de uitdaging te omarmen en op zoek te gaan naar de verbinding, de liefde. We nodigen iedereen daarbij uit te luisteren en te spreken vanuit hun hart. We gaan voor een open dialoog, waar iedereen evenwaardig is. We zoeken samen naar wat ieders verantwoordelijkheid, opdracht en engagement kan zijn. Op die manier geven we ook de regie in handen van het gezin zelf.

…in een andere kijk op psychisch lijden. Mensen die psychisch kwetsbaar zijn, lijden op het existentiële niveau. Ze worstelen met vragen over wat ze betekenen in de wereld, ze zijn op zoek naar zichzelf, naar hun plaats in de wereld. Ze voelen zich niet langer verbonden, maar voelen zich vervreemd van zichzelf, hun gezin, hun vrienden en uiteindelijk van de hele buitenwereld. Nog al te vaak gaat onze maatschappij uit van een medische kijk op mensen die psychisch kwetsbaar zijn en gaan we ook daar de antwoorden gaan zoeken. Bewustwording van een andere kijk is nodig op alle niveaus: het niveau van het individu, de context maar ook de maatschappij.

Dat sluit aan bij de visie van de Nederlandse hoogleraar en psychiater Jim van Os die ook vindt dat de psychiatrie te veel uitgaat van een medische kijk. In plaats van te zeggen ‘Je hebt een hersenziekte en je moet pillen slikken’ kun je volgens hem beter zeggen ‘Je maakt een crisis door en wij zullen je helpen om weer greep te krijgen op je leven.’

… dat existentiële vragen, existentiële antwoorden nodig hebben. We geloven in de kracht van het open spreken met je meest dierbaren over datgene wat je zo diep van binnen pijn doet, raakt. Als we dit doen, spreken we op een diepere laag, zitten we niet meer in de alledaagsheid van het leven en komt er energie vrij voor verbinding, beweging, verandering…Liefde!

…dat het leven een dynamische stroom is, het leven is voortdurend in verandering en beweging. Wat vandaag is, hoeft morgen niet meer zo te zijn. Een psychische crisis zien we als een passage in het leven. Het gaat om een periode of fase die kansen inhoudt tot groei en verandering. We hebben een positieve en hoopvolle ingesteldheid en willen de taal van de liefde spreken. Een taal die kansen en mogelijkheden biedt om te verbinden. We zeggen ‘ja’ tegen het leven en willen graag deze hoopvolle taal meegeven aan de families, jongeren en gezinnen.

…dat wij allen verbonden zijn met een groter geheel, de diepe bron van het leven, die voor ons allen toegankelijk is en die ons één maakt. De verbinding met die diepe bron, de bron van liefde en wijsheid brengt ons in vervoering en schenkt ons vreugde en wijsheid, rust en vrede is ons hart.