Ons verhaal

Vzw Re-Member is ontstaan nadat Lieve, onze jongste zus, in 2014 besloot om dit aardse bestaan te verlaten. Dit sloeg in als een bom, in een paar seconden veranderde ons leven, nooit meer hetzelfde.

Voor het overlijden van Lieve gingen we samen met haar een hele weg langs verschillende hulpverlenende instanties. Zowel Lieve, als wij als familie zijn hier diep gekwetst door de manier waarop vanuit deze organisaties naar Lieve werd gekeken en hoe ze werd behandeld.
Het verhaal van Lieve en het verdriet die dit bij ons gezin teweeg bracht, motiveerde mijn ouders, Lut en Willy, in 2016 om initiatief te nemen. Ze wilden een alternatief creëren, een plek waar je terecht kan in crisis met je existentiële levensvragen. Een organisatie waar ook familie en vrienden gehoord en betrokken worden in de zoektocht naar antwoorden. Dit alles vertrekkende vanuit een andere kijk op psychische kwetsbaarheid: een liefdevolle kijk.

Samen met een groep lotgenoten, vrienden en familie van mijn ouders werd leven gegeven aan de eerste basis van Re-Member en de open-hart-cirkels. Een diepe worsteling doormaken, op zoek zijn naar de zin van het leven,… zien we niet als ziek zijn. Wij geloven dat dit essentieel deel uitmaakt van het leven. We zijn ervan overtuigd dat je op zo’n momenten niet alleen staat, dit raakt een ganse familie, je vrienden,… In zo’n periode kan het samen zoeken vanuit gelijkwaardigheid, met open hart luisteren en spreken met elkaar over datgene dat zo diep raakt mensen verbinden.

Vanuit deze diepmenselijke ervaring werden de open-hart-cirkels geboren. Re-Member helpt de open-hart-cirkels groeien en hun plek in de samenleving vinden. Verschillende netwerkpartners dragen de open-hart-cirkels een warm hart toe en dragen zo deze visie mee uit. Ze bieden deze hulp aan families en laten het zo verder groeien. Zodat steeds meer mensen terug lid kunnen worden van het leven: Re-Member. Maar ook Re-Member, als herinnering aan de liefde voor Lieve, onze drijfveer om dit in de wereld te zetten.


Liefs,
Lut en Willy & Goedele