Dit is vzw Re-Member

Willy Vandamme

Willy is de vader van Lieve Vandamme, die hem inspireerde tot het oprichten van vzw Re-Member. Hij was jarenlang werkzaam in de jeugdzorg als verantwoordelijke van het Oranjehuis te Heule -Kortrijk. Hij is medeoprichter van Re-Member en bezieler van de open-hart-cirkels. Zijn voornaamste drijfveer is het mee realiseren van een liefdevolle omgang in de hulpverlening, binnen families en in het dagdagelijkse leven.

Lut Wouters

Lut is de moeder van Lieve Vandamme, de inspiratie voor Re-Member. Lut is opgeleid als pedagoog en was 25 jaar voorzitter van het comité voor Bijzondere Jeugdzorg in Kortrijk. Zij is medeoprichter van Re-Member en motor van de open-hart-cirkels. Spreken in waarheid, vanuit het hart, liefdevolle taal en omgang: daar wil ze voor gaan in het leven van elke dag.

Goedele Vandamme stelt zich binnenkort aan u voor!

Vzw Re-Member werkt met nog heel wat organisaties binnen Opgroeien (vzw Oranjehuis, vzw De Wissel, Jeugdzorg Emmaüs, De Touter, Wingerdbloei, Young Fenix, Kakelbont PH/Konnekt MMZ Kiosk, De Wiekslag, Huize Sint Augustinus, Jongerenwerking Pieter Simenon) en enkele zelfstandigen (Sieska Baert, Tine Heylen, ‘t Schildpad, Liganta Forto) samen. Daarnaast zijn er ook vrijwilligers die mee hun schouders onder de open-hart-cirkels zetten!