Dit is team Re-Member

Willy is de vader van Lieve Vandamme, die hem inspireerde tot het oprichten van vzw Re-Member. Hij was jarenlang werkzaam in de jeugdzorg als verantwoordelijke van het Oranjehuis te Heule -Kortrijk. Hij is medeoprichter van Re-Member en bezieler van de open-hart-cirkels. Zijn voornaamste drijfveer is het mee realiseren van een liefdevolle omgang in de hulpverlening, binnen families en in het dagdagelijkse leven.

Lut Wouters

Lut is de moeder van Lieve Vandamme, de inspiratie voor Re-Member. Lut is opgeleid als pedagoog en was 25 jaar voorzitter van het comité voor Bijzondere Jeugdzorg in Kortrijk. Zij is medeoprichter van Re-Member en motor van de open-hart-cirkels. Spreken in waarheid, vanuit het hart, liefdevolle taal en omgang: daar wil ze voor gaan in het leven van elke dag.

Goedele stelt zich binnenkort aan u voor!

In 2009 studeerde ik af als sociaal-cultureel werker. Vol idealen en enthousiasme dook ik het werkveld in. Ik kwam in een CGG terecht als preventiewerker alcohol, drugs, gamen en gokken. Daar groeide ik van student tot overtuigde vormingswerker. Ik gaf opleidingen, werkte met jongeren, ontwikkelde nieuwe trajecten,…

En ik bleef op mijn honger zitten. Te vaak zag ik hoe de liefde en zorg voor de mens verdween naar de achtergrond. Er werd aan mensen gewerkt om ze opnieuw te laten meedraaien in de samenleving. Of de samenleving misschien fout was, daar werd niet aan gedacht. 

Alsof het zo moest zijn, kwam ik terecht bij vzw Re-Member. Een vzw met een warme, hoopvolle visie op geestelijke gezondheidszorg, op kwetsbaarheid. Bij Re-Member is er plaats voor een liefdevolle aanpak, waar we samen met mensen op zoek gaan naar existentiële antwoorden op hun vragen. We durven de samenleving in vraag stellen en helpen de mensen tot hoop te komen. 

Naast Re-Member heb ik ook een hart voor natuur. Want hoe kunnen we als mens en samenleving gezond en tevreden zijn, als onze aarde dat niet is? 

Sieska

Mijn wortels liggen in het maatschappelijk werk. In de ruim
20 jaar volgend op mijn studie mocht ik ervaring opbouwen in het werken met
jongeren, ouders en gezinnen, als leefgroepbegeleider, thuisbegeleider,
time-outbegeleider. Gaandeweg kwamen daar ook leiding geven, supervisie en training/coaching bij. Mijn werk maakt voor mij wezenlijk deel uit van mijn
leven. Leven, werken, opvoeden, leiding geven zie ik als dynamische processen, altijd in beweging. Elke situatie bevat groeipotentieel en elke crisis draagt een kans in zich. Elke ont-moeting, of het nu gaat om een jongere, een gezin, een team of een leidinggevende, beschouw ik als een uitnodiging om samen een proces aan te gaan, vertrekkend vanuit de vraag die leeft.µ

Wat me drijft, is de wens dat we ons als mens in elke situatie, werk of privé, beluisterd mogen voelen, dat we blijven oefenen om telkens weer een veilige sfeer te creëren waarin we zelf en de ander vrijuit kunnen spreken, in gelijkwaardigheid. Voor mij is dat wat ons vleugels kan geven, wat de creativiteit laat stromen en ons de beste versie van onszelf kan laten zijn.

Volgende opleidingen hebben me de voorbije jaren het meest geïnspireerd en geven mee vorm aan hoe ik in het werk en in het leven sta: open-hart-cirkels en positieve heroriëntering, nieuwe autoriteit en geweldloos verzet, signs of safety en wellbeing, familie-opstellingen, systeemtheoretisch werken, collaboratieve, narratieve en appreciërende benaderingen.

 

 

Tine

De afgelopen 15 jaar heb ik mogen werken met kinderen, jongeren en gezinnen die zich in een uitdagende, stressvolle en/of vastgelopen situatie bevonden. Ik nam verschillende functies binnen de jeugdhulp ter harte, waaronder leefgroepbegeleider, hoofdbegeleider, contextbegeleider, procesbegeleider en supervisor.

Verder bouwde ik ervaring op vanuit een aantal methodieken en visies zoals ‘positieve heroriëntering en open-hart-cirkels’, ‘nieuwe autoriteit en geweldloos verzet’, ‘signs of safety and well being’ en ‘functionele familietherapie’.

Naast mijn opleiding en ervaring, vind ik het belangrijk om in de ontmoeting met anderen ruimte te maken voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Gelijkwaardig spreken en omgaan met elkaar is een vanzelfsprekendheid. Ik hecht belang aan spreken vanuit gevoel en ben aandachtig voor de innerlijke wereld van mensen. Ik geloof dat daar vaak een kracht tot beweging/verandering kan plaatsvinden. Van kinds af aan kan ik mensen goed aanvoelen, meevoelen en begrijpen. Dit werd, na een lange zoektocht, een kracht die ik nu dagelijks mag gebruiken om anderen te ondersteunen. Ik vind het belangrijk dat mijn hoofd en mijn hart met elkaar verbonden zijn, en dat zowel mijn verstand als mijn gevoel een plaats mogen krijgen.